OFERUJEMY :

Wykonanie przyłącza gazowego od szafki w ogrodzeniu do budynku,
wykonanie prac ziemnych,
wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku,
wykonanie projektu,
nadzór kierownika budowy i robót,
sporządzenie kompletnej dokumentacji do odbioru.