OFERUJEMY :


  • Sprzedaż i dostawę zbiorników o wszystkich pojemnościach

  • Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

  • Wykonanie zespołu redukcyjnego I stopnia wraz z parownikiem ( elektrycznym wodnym lub gazowym )

  • Wykonanie zespołu redukcyjnego II stopnia

  • Wykonanie instalacji do palnika

  • Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami

  • Sporządzenie kompletnej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego i nadzoru budowlanego                                                   
SUSZARNIE ZBOŻA - INSTALACJE - WOJAR

SUSZARNIE ZBOŻA – INSTALACJE – WOJAR