Wojar - zbiorniki na własność (5)

Firma Wojar istnieje od roku 1996.Od początku swojej działalności jesteśmy związani z rynkiem gazu płynnego. Posiadamy bardzo duże doświadczenie przy obsłudze i montażu instalacji zbiornikowych.

Wykonaliśmy podłączenia ok. 5500 zbiorników, ułożyliśmy około 82500 metrów bieżących gazociągów do gospodarstw i obiektów przemysłowych.

Wykonujemy profesjonalne podłączenia zbiorników o pojemności 2700 l, 4850 l, 6700 l, także w zestawach od Z-1 do Z-12 oraz w wersji podziemnej.
Przyłącza oraz instalacje wewnętrzne wykonujemy z materiałów posiadających atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Specjalizujemy się również w pracach związanych z wykonywaniem instalacji gazowych spawanych z rur czarnych, miedzianych lutowanych lutem twardym, skręcanych, zaciskanych oraz montażem urządzeń przystosowanych do gazu propanowego. Jesteśmy w stanie kompleksowo u klienta wykonać instalację zewnętrzną i wewnętrzną.
Posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac:
– dozoru i eksploatacji urządzeń i sieci gazowych oraz urządzeń i instalacji gazu ziemnego i płynnego,
– kierownictwa, dozoru i eksploatacji instalacji na gaz płynny i ziemny,
– prac montażowych i pomiarów ochrony odgromowej,
– Instalacji siły i oświetlenia oraz urządzeń napędowych,
– kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnej do kontrolowania i nadzorowania budowy oraz robót wykonywania projektów.
Specjalizujemy się również w montażu promienników rurowych, ceramicznych oraz nagrzewnic gazowych takich firm jak: MASTER, ROBUR, SOLGAZ, SYSTEMA, WHAIT.
Nie zdarzyło się, aby nasz zakład został ukarany za nieterminowe lub niefachowe wywiązywanie się z powierzonych zadań.
Prace wykonujemy głównie z materiałów własnych, lecz istnieje możliwość wykonywania z materiałów powierzonych. Posiadamy własny tabor transportowy m.in. 3 samochody z żurawiami HDS oraz sprzęt do prac na wysokości (samojezdny podnośnik koszowy).
Wszyscy pracownicy posiadają aktualne dopuszczenia do prac, w tym do prac na wysokości oraz aktualne szkolenia BHP.
Nasz zakład posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Partner Przedsiębiorcy Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

WOJAR NAPIS GLOWNA ZE ZBORNIKEM MALY